Dominium Terrae – Vlast nad Zemljom (2. Dio)

Možemo se pitati: Šta sve to ima veze sa religijom?

Ima velike veze. Ima veze sa jednim pogrešno shvaćenim teološkim konceptom: “DOMINIUM TERRAE” – Vlast nad Zemljom.

“Vlast mu dade (čovjeku) nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži: ovce i svakolika goveda, i zvijeri poljske k tome, ptice nebeske i ribe morske, i što god prolazi stazama morskim.” Psalmi 8,7-9

I blagoslovi ih Bog i reče im: »Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!«
1. Mos. 1,28

Čovjek navodno postaje “vladar svijeta” po nalogu Božijem. Tako to stoji prevedeno u Bibliji i tako se govorilo i još uvijek se govori u nekim krugovima. Neki to tako shvataju i tako se ponašaju. Pod vodstvom tih nekih ljudi – takvog shvatanja – cijelo drušvo se razvilo u ovo što danas vidimo i osjetimo. Čovjek se smatra krunom kreacije i neprikosnovenim vladarem svega pokretnog i nepokretnog. Svoju superiornu poziciju zahvaljuje inteligenciji, a uz pomoć nje je uspio razviti razne tehnologije, kako bi još bolje i efikansije mogao da izrabljuje i kontrološe sve oko sebe. Mi smo danas postali mnogo “napredni”. Došli smo čak do mogućnosti genetkse manipulacije ili korekcije. U slučaju da je Bog negdje bio neoprezan ili da se zbunio, mi možemo da ispravimo izostatke i mane, korigujući Njegove kreacije u svrsishodnije i rentabilnije oblike. Neki to danas stvarno tako misle. Eto vidi te, eksplotacija je jedna činjenica i napravila je od čovjeka jedno arogantno biće.
Continue reading “Dominium Terrae – Vlast nad Zemljom (2. Dio)” »

Dominium Terrae – Vlast nad Zemljom (1. Dio)

Pojava religije u svijetu je jedna kompleksna tema. Kada se ona pojavi uz politku, tema postaje još kompleksnija. A kada se religija, politika i njihov međusobni odnos posmatrju kroz istoriju, onda sve postaje neprovidno kao mutna voda.

Činjenica je da čovjek i današnja društva stoje pred velikim izazovima. Neki su svijesni tih izazova, ne svi. Nesvjesni uživaju u lijepim trenucima. Kada stvari ne teku kako bi po njihovom trebale i mogle, onda gaje nadu u bolje sutra. Međutim, čovjek svjestan patnje, da li kroz lično iskustvo ili kroz saosjećanje sa drugima, kreće u potragu za rješenjima životnih problema, od kojih je patnja jedna od centralnih. Continue reading “Dominium Terrae – Vlast nad Zemljom (1. Dio)” »

Narodna Duša

U nastojanju ka samospoznaji možemo, barem teoretski, veoma lako prihvatiti činjenicu Božijeg postojanja i našeg odnosa sa Njim. Međutim, put do potpune spoznaje je veoma dug. To je put evolucije svijesti i prostire se kroz nekoliko života. Na nas čekaju mnogi izazovi.

Veliki svetac vaišnavske škole, Visvanatha Cakravarti Thakura, opisuje prvi korak samospoznaje kao utsaha mayi ili lažno samopouzdanje. On navodi primjer mladog brahmane koji nakon čitanja jedne knjige misli da je ovlado vedskim znanjem. Tako početnik u vjeri misli da je vjeran Bogu i samospoznan, samo zato što je ušao u duhovni proces.

U toj etapi razvoja vjera se doživljava pomalo euforično, ali isključivo na nivou argumenata i intelekta. Postoji velika tendencija debatama i ubjeđivanjima drugih u svoja novostečena uvjerenja, vjerovanja i praktike. Tolerancija prema svemu drugačijem je veoma niska. Continue reading “Narodna Duša” »

O Tri Morala

Moral od Boga

Bog nam ga je dao da bi činili dobra djela u Njegovo Ime i slavili Njegovu Dobrotu. Ko se pridržava Božje Riječi, drugome samo dobro može činiti. Vedski mudraci su opjevali Božju Volju u slijedećim riječima:

sarve bhavantu sukhinaḥ |
sarve santu nirāmayāḥ |
sarve bhadrāṇi paśyantu |
mā kaścit duḥkha bhāgbhavet ||

Budite svi sretni; budite svi slobodni od bolesti; vidite svi što je dobro; neka patnja bude svima nepoznata.

 

Naravno da nam je Bog dao mnogo instrukcija i svo potrebno znanje da bismo mogli postići te ciljeve. Osnova Bogom danog morala je jednakost svih živih bića pred Njim.

ayaṁ bandhurayaṁ nēti gaṇanā laghucētasām |
udāracaritānām tu vasudhaiva kuṭumbakam ||

Mahōpaniṣad 6.71

Ljudi slabog duha misle: “Ovo su moji mili, a ovi drugi su stranci.”, dok ljudi razvijenog duha sav svijet smatraju svojom porodicom.

Znači, da bismo shvatili, koji je to Božji Moral, treba da shvatimo: Ko je Bog?; Ko ili šta je duša?; Šta je ovaj svijet?; Šta je to vrijeme?; i Šta su djela?

To je pet osnovnih tema Bhagavad Gite. Bez vjere u Boga nema pristupa tome moralu. Ipak, između vjere u Boga i života bez morala, postoji jedna razina svijesti u kojoj se rađa jedan drugi oblik morala.

Moral iz potrebe ili instinkta

Gledajući svijet oko sebe i vidjeći rezultate egoističnog djelovanja, osjetljiv (=zdrav) čovjek može osjetiti samilost. U potrazi za rješenjima problema dolazi do zaključka o neophodnoj potrebi morala. To može, kao u tom slučaju, doći negativnim povodom, a nekada dođe čisto instinktivno, iz želje i potrebe za činjenjem dobrih djela.

Ovisno o dubini svijesti i saosjećanja, čovjek može razviti jedan manje ili više obuhvatljiv standard (uključujući: ljude, životinje, biljke i okolinu) moralnih vrijednosti.

Samilost i instinkt potiču iz duše. Pošto mu je Bog nepoznat, a duša isto tako jedna zagonetka, taj čovjek će zasnovati svoj moralni koncept isključvo na osnovu ličnih doživljaja na zemlji i u društvu. Tu znači neće biti ni Boga ni religije. Čak što više, moguće je da se Bog i vjera, radi nekih ličnih predhodnih iskustava sa religioznim institucijam, vjerskim fanaticima ili iz drugih razloga, pojave u nekom negatinovm kontekstu.

Naravno da je bolje imati i takav jedan moral nego život bez ikakvih pravila. Život bez morala stvara svijet u kojem vlada pravo jačega ili bezskrupuloznijeg. Drugim rijecima, to je život gdje se većina ljudi pati i muči. Ipak, bilo koji moral, zasnovan na zdravom razumu, može poboljšati život mnogima.

Moral bez vjere u Boga, međutim, je samo jedna nepotpuna imitacija božanskog morala. On se pretvara u razne ideologije: socijalizam, komunizam, patriotizam, altruizam, humanizam, filantropiju, veganizam itd. Sve su to u neku ruku prijatne ideje, barem za neko vrijeme, samo što su one, kao i sve u ovome svijetu, nepotpune, prolazne ili neodržive u svim okolnostima.

Licemjerje, licemjeri i njihov moral

Govorili smo o ljudima bez morala. Njihova glavna karakteristika je da su spremni da žrtvuju sve i svakoga poradi sopstvenog interesa.

Nekada lični interes skrivaju iza udruženja (grupacija) i retorike o plemenitim ciljevima. Tada traže idealiste (=naivce) koji će svojom motivacijom i dorbom namjerom služti njihovim voljama. U tome slučaju, spremni su govoriti o moralu i idealima požrtvovanja, čak nekada dati i lažan (proračunat) primjer vlastite požrtvovanosti. Sve to radi jednog cilja – samo interesa.

Nekada sami formiraju i koriste udruženja (1:1000). Nekada se udružuju sa bliskim pojedincima (partnerima) i onda zajedno “muzu” druge (3:1000).

Unutarnja dinamika (motivacija i požrtvovanje pojedinaca) udruženja se ostvaruje kroz razne metode manipulacije, laži, obećanja, a nekada i kroz strah. Posebno, kada je riječ o strahu, potreban je uzrok straha. To mogu biti izmišljeni elementi (fantomi) ili namjenski stvoreni uzroci koji ugrožuju “zajednički” interes grupe. Tako npr. možes ubjediti jednu naciju da vodi rat radi svoje sigurnosti, demokratije i vrijednosti slobodnog svijeta, u pustinji, 10.000 km daleko od svojih državih granica, ubijajući na hiljade civila i uništavajući budućnost mnogih tamošnjih generacija. To je mnogo patnje, radi zarade njih nekoliko i nešto malo podjeljenih beneficija sa pristalicama.

Ljudi koji rade tako su licemjeri a takvi moralni principi, iako zvuce dobro i plemenito, su licemjerni. Oni koji slijede takav moral i takve ljude su naivni. Sav taj lažni moral može biti upakovan u ime kulture, tradicije, ekonomskog razvoja, nacionalnog interesa, rasnog identiteta, gradjanske sigurnosti itd.

Naročito opasno i veoma teško za otkriti je licemjerje u ime vjere i Boga. Teško je prepoznati vukove u ovčjoj koži i osloboditi ih se. Govoriti protiv njih je isto kao govoriti protiv Boga, svetaca i svega svetog. A pomisao na te licemjere dolazi sa već usađenim strahom od pakla i drugih nevolja.

Licemjerje i lažni moral u vjeri se mogu prepoznati po pretjeranoj dozi straha za sebe, velikom ravnodušnošću ili cak neprijateljstvom – u najgorem slučaju strahom i mržnjom – prema drugima, naročito prema onima druge vjere.

Bhaktivinoda Thakura, jedan veliki svetac u vaišnavskoj tradiciji Sri Caitanyadeva iz Bengala, je napisao: “Rado se družm sa iskrenim ateistom, koji traga za istinom i višim vrijednostima života. Lažnim vjernicima neželim prići blizu.”

Moralisti Nemoralnima

O Braćo! Poštujemo ono što vi kažete, ali ne možemo prihvatiti samo interes kao jedini izvor sreće i glavnu motivaciju za život. To nije nimalo dobro. Vi ste, kao i svi mi, u potrazi za srećom u životu. Ali kako može postojati sreća bez morala?

Samo interes, pa čak i onaj zdravi, zavede čovjeka vrlo lako. Onda sve krene naopako. Sebičnost je zlo svih zala.

Ne mislite samo na sebe i na svoje najbližnje. Razmislite i o društvu. Apstinencija od loših djela i nanošenja štete drugima je tek jedan mali početak. To je tek nebiti lopov ili ološ. Danas, moramo priznati, je to jedna velika stvar. Međutim, činjenje dobrih djela je mnogo više od toga.

Pravila i norme za opšte povećanje sreće društva su najpoželjnije i najpotrebnije. To je pozitivni moral. Stvaranje sreće i sretnih okolnosti kroz moralne vrijednosti i djela čine čovjeka superiornijim u odnosu na životinje i divljake. Veoma je potrebno i plemenito da čovjek prihvati lične patnje i neogudnosti kako bi doprinio koristi društva.

Na taj način, nasilja, mržnje i druge zle tendencije neće moći kontaminirati srca ljudi. Univerzalna ljubav je univerzalna sreća. Stoga svi treba da se zalazemo za vrijednosti koje vode opštem dorbu i univerzalnoj ljubavi.

Ovdje se naravno postavlja pitanje: Koja su to pravila i norme morala i ko ih je izmislio?

Postoje tri vrste morala: (1) Bogom dan moral koji proizilazi iz vjere; (2) Moral koji nastaje iz životog iskustva i zdravog razuma; (3) Licemjerni moral koji nastaje iz prostog ili proširenog samo interesa

O tome ćemo više u nastavku…