Tulsi Gabbard, predstavnica države Hawaii u američkom kongresu, šalje poruku povodom Šri Krišna Janamstami, dan pojave Krišne u ovome svijetu.

Comparte a...