U ovom svijetu postoje živa bića: (1) bez moralnih principa i bez vjere u Boga; (2) sa moralnim principima ali bez vjere u Boga; (3) sa moralnim principima i sa vjerom u Boga; i (4) sa iskrivljenom vjerom u neosobnog Boga.
Među živa bića, bez moralnih principa i bez vjere u Boga, spadaju životinje i ljudi.

Životinje djeluju iskljucivo instiktivno. Njihova inteligencija je veoma ogranicena. Život se svodi na jelo, spavanje, zaštitu i razmnožavanje. Oni su uglavnom zabrinuti oko sebe i svojih potomaka. Velika je senzacija kada neka životinja čovjeku spasi život ili kada npr. jedan papagaj progovori, bez da uopšte razumije šta govori.

Iako su veoma ograničene, životinje imaju i veoma dobrih osobina. Pas je npr. simbol lojalnosti, Bufalo ima veoma razvijen smisao zajedništva (vidi ovdje), a skoro pa sve životinje djeluju po principu održivosti – neuništavaju svoju životnu okolinu, za razliku od “civilizovanog” čovjeka. Životinjski svijet je cijela jedna misterija za sebe, a mi kao ljudi možemo itekako da naučimo neke stvari od životinja. Pošto životinje sve rade instiktivno smatraju se manje inteligentnim.

Među ljudima postoje oni koji se nerazlikuju mnogo od životinja. Oni uvijek djeluju po trenutnim željama i potrebama, a to su isto tako jelo, spavanje, zaštita i razmnožavanje. Neki od njih su čak stalno goli, a hrane se isključivo sirovom hranom ili onim što uberu i uhvate. Čulismo isto da postoje neka kanibalistička plemena. U takvom načinu života ljudi nekoriste nama poznate moralne standarde i nevjeruju u Boga, ali ipak, da li iz straha ili iz nade, obožavaju neke pojave kao što je sunce, mjesec, vatra itd. Znači i oni obožavaju i vjeruju u nešto što smatraju relevantnim za svoj život.

Za razliku od tih plemena neki ljudi imaju dublje znanje o materiji i svijetu. Oni tako napreduju u naukama i umjetnosti. Iako još uvijek ne prihvataju moralne vrijednosti ni vjeru u Boga, oni razvijaju cijelo jedno ateističko drustvo i kulturu. Njihov osnovni princip je da ciljevi opravdavaju sredstva. Ti ciljevi su uglavnom u njihovom vlastitom ili u interesu lobija i grupa kojima pripadaju. Oni neznaju niti razmišljaju o zajedničkom dobru.

Da bi smo vidjeli tako nešto i potvrdili da postoji netrebamo ići u džungle drugih kontinenata. Dovoljno je da objektivno sagledamo u kakvom društvu živimo danas.
U nastavku ćemo vidjeti u šta vjeruju ljudi bez morala i bez vjere u Boga.

Comparte a...